Rapid-Leitz-Zszywki-Zszywacze-Dziurkacze-Serwis

Producenci

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

TOŻSAMOŚĆ I DANE OSOBOWE ADMINISTRATORA

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

PODSTAWA PRAWNA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania umowy między Użytkownikiem a Administratorem. W rozumieniu art. 6 ust. 1 (a, b) Rozporządzenie (WE) nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych) podstawą prawną do zbierania i przetwarzania danych osobowych może być:
  • zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • rozpatrywanie skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - windykacja należności)
  • prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność)
  • archiwizowanie faktur i dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  • obsługa korespondencji z formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 2. Administrator ze swojej strony zobowiązuje się do poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu i nieujawniania ich danych osobowych, pozyskanych w procesie rejestracji.

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY

 1. Podczas wymiany korespondencji zapisywane są:
  • adres email
  • imię, nazwisko
  • adres dostawy zamówienia
  • numer telefonu kontaktowego
 2. Dane zebrane podczas wymiany korespondencji nie są w żadnym przypadku ujawniane, z wyjątkiem sytuacji przymusu prawnego.
 3. Dane osobowe mogą być powierzone firmom zewnętrznym, odpowiedzialnym za realizację umowy, jak poczta i firmy kurierskie, firma księgowa i hosting usług internetowych, wyłącznie w celu wywiązania się Administratora z umowy sprzedaży i dostawy zamówionych przez Użytkownika towarów i usług.
 4. Adres IP Użytkownika może być wykorzystywany przez Administratora wyłącznie w celach technicznych, jak poprawa jakości obsługi, statystyka, zwalczanie spamu i innych działań szkodliwych.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

 

Data ostatniej modyfikacji: 23.05.2018.


HomeHome

Szukaj

Okazje

Wszystkie

Nowe produkty

Brak nowych produktów